Poświęcenie obrazu Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 2.02.2014