Narzeczeni zobowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego oraz odbywają spotkania w Poradni Życia Rodzinnego. Wykaz kursów w naszej diecezji.

Narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron – w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj: otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – cywilnego oraz złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

Na trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się w kancelarii Parafii celem spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Powinni ze sobą przynieść:
– Dowody osobiste
– Świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją o bierzmowaniu, ( jeśli byli ochrzczeni w innej Parafii – ważne 3 miesiące od daty wydania);
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
– Zaświadczenie stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (ważne 3 miesiące od daty wydania)
– Wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z Parafii;
– Dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;
– Jeśli narzeczony i narzeczona są spoza parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, zgłaszają się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisują protokół kanonicznego badania narzeczonych i po wygłoszeniu zapowiedzi proszą o licencję, czyli zgodę na udzielenie Ślubu w naszej parafii.

W tygodniu przed ślubem narzeczeni przybywają do kancelarii Parafii w celu spisania aktu ślubu.