Lista świąt nakazanych obowiązująca od Adwentu 2003 r.:

  • wszystkie niedziele roku
  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok – 1 stycznia)
  • Objawienie Pańskie (popularnie zwane świętem Trzech Króli – 6 stycznia)
  • Wielkanoc (święto ruchome)
  • Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome) – od 2003 roku uroczystość została przeniesiona na 7-mą Niedzielę Wielkanocną
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (popularnie znane jako Boże Ciało – święto ruchome)
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
  • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
  • Boże Narodzenie (25 grudnia)

 

Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski podaje do wiadomości dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r.

Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów

Prot. 1784/01/L

DLA POLSKI

Na wniosek Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Warszawskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 22 sierpnia 2001 roku, a na mocy uprawnień przyznanych tej Kongregacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, biorąc pod uwagę powyższe, bardzo chętnie udzielamy pozwolenia, aby obchodzenie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego było przypisane do następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy, obchodzenie zaś Uroczystości Świętego Józefa (19 marca), Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Uroczystości w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), nie obowiązywało już w przyszłości jako świąt nakazanych.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 4 marca 2003 r.
+ Franciszek Pius Tamburrino
Arcybiskup Sekretarz

Mariusz Marini
Podsekretarz

– Postanowienia dekretu obowiązują od I niedzieli Adwentu, czyli od 30 listopada 2003 r.

– Wierni w uroczystości: Świętego Józefa (19 marca), Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. i od powstrzymania się do prac niekoniecznych. Zachęca się jednak wiernych do udziału we Mszy św. w te uroczystości.

– Księży proboszczów nie obowiązuje w te dni Msza św. za parafian.

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) pozostaje świętem obowiązującym.

Za zgodność
Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski