Spotkania dla rodziców i chrzestnych dzieci odbywają się po  Mszy św. o godzinie 10:00 w ostatnią niedzielę miesiąca poprzedzającego miesiąc Chrztu. Prosimy o sprawdzenie w ogłoszeniach, czy nie ma ewentualnej zmiany terminu.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Chrztu św.:

1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców;

2. zaświadczenie z parafii chrzestnych, stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi; 

3. jeżeli dziecko nie jest z naszej parafii, potrzebna jest zgoda z parafii, do której dziecko należy.