Ksiądz kanonik Janusz Starosta

Ksiądz kanonik Janusz Starosta

Proboszcz

Dziekan Dekanatu Grodziskiego

Kapelan Straży Pożarnej w powiecie grodziskim

Ksiądz Mateusz Szybiak

Ksiądz Mateusz Szybiak

Wikariusz
Ksiądz Wacław Osiński

Ksiądz Wacław Osiński

Rezydent

e-mail: fagot.ks@op.pl