Boże Narodzenie 2022 – życzenia i list rektora KUL

https://www.kul.pl/files/075/2022/dokumenty/list_na_boze_narodzenie_2022.pdf