Pielgrzymka do Częstochowy dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej – 23.05.2012