Poświęcenie figury Najświętszej Maryi Panny na Chlebni – 14.grudnia 2008