Spotkanie Ks. Kard. K.Nycza z sołtysami i rada parafialna – 05.10.2018