Wyjazd parafian z Zabłotni do Sandomierza 1.09.2012