W naszej Parafii istnieje Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Kapelanem Chorągwi jest Ksiądz Piotr.