W naszej Parafii jest grupa 40 ministrantów i lektorów. Formacja dla nich prowadzona jest regularnie. Opiekunem jest Ksiądz Piotr.