Przy naszej parafii istnieje Rada Parafialna ds. duszpastersko-ekonomicznych, składająca  się z przedstawicieli wiernych. Spotkania Rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez Ks. Proboszcza.